Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Lembaga Getah Malaysia (MRB) 2018

Bil Nama Perkhidmatan dalam Talian Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep
1 Sistem Aduan/Maklumbalas Pelanggan Menyediakan cara alternatif kepada pelanggan LGM membuat aduan dan memberi cadangan selain daripada cara manual 45 10 3 5 4 1 11 2 4
2 Sistem Sebutharga/Tender Secara Online Menyediakan maklumat kepada pelanggan LGM berkaitan dengan sebutharga/tender yang ditawarkan oleh LGM 15 8 0 14 4 4 8 1 7
3 Electronic Quotation of Daily Rubber Prices (eQuote) eQuote adalah sistem untuk kegunaan ahli panel Penasihat Harga Malaysian Rubber Exchange (MRE) untuk menghantar sebutharga bagi harga SMR grades dan Latex Concentrate 190 151 180 168 150 169 191 184 141
4 Sistem Permohonan Keahlian MRE (Biasa) Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sistem Permohonan Keahlian MRE (Bersekutu) Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DRC-eLIMs (Latex) Pendaftaran Sampel dan Keputusan Ujian secara atas talian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rubber Information Online System (RIOS) RIOS menyediakan pencarian maklumat berkaitan getah dengan cepat, cekap dan merupakan portal maklumat getah. - - - - - - - - -
8 Hevea Shoppe Jualan penerbitan LGM secara atas talian - - - - - - - - -