Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Lembaga Getah Malaysia (MRB) 2016

Bil Nama Perkhidmatan dalam Talian Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Sistem Aduan/Maklumbalas Pelanggan Menyediakan cara alternatif kepada pelanggan LGM membuat aduan dan memberi cadangan selain daripada cara manual 11 9 2 4 2 1 6 1 47 61 24 28
2 Sistem Sebutharga/Tender Secara Online Menyediakan maklumat kepada pelanggan LGM berkaitan dengan sebutharga/tender yang ditawarkan oleh LGM 14 16 13 7 9 9 6 9 11 4 5 1
3 Electronic Quotation of Daily Rubber Prices (eQuote) eQuote adalah sistem untuk kegunaan ahli panel Penasihat Harga Malaysian Rubber Exchange (MRE) untuk menghantar sebutharga bagi harga SMR grades dan Latex Concentrate 151 156 190 148 173 132 155 175 140 161 160 146
4 Sistem Permohonan Keahlian MRE (Biasa) Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sistem Permohonan Keahlian MRE (Bersekutu) Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DRC-eLIMs (Latex) Pendaftaran Sampel dan Keputusan Ujian secara atas talian 774 780 787 896 643 772 660 646 638 269 0 0
7 Rubber Information Online System (RIOS) RIOS menyediakan pencarian maklumat berkaitan getah dengan cepat, cekap dan merupakan portal maklumat getah. 0 0 1 0 0 - - - - - - -
8 Hevea Shoppe Jualan penerbitan LGM secara atas talian - 0 - - - - - - - - - -