Penyelidikan & Inovasi

Huluan - Pengurusan Tanaman

Mengenai Kami Penyelidikan-Penyelidikan Utama Perkhidmatan Lain-LainPertanyaan
Mengenai Kami

Asas dan wawasan kepada program penyelidikan di Unit Pengurusan Tanaman (UPT) adalah untuk memoden dan memangkin pengeluaran getah asli melalui penggunaan teknologi yang sesuai di dalam menguruskan kawasan tanaman dan hasil-hasil getah. Bagi merealisasikannya, UPT telah menghasilkan dan mengeluarkan teknologi-teknologi yang dapat mengekalkan mahupun meningkatkan prestasi hasil lateks dengan mengoptimakan penggunaan tanah melalui penggunaan teknologi penuaian lateks, amalan pertanian yang sesuai, agro-perhutani dan juga melalui integrasi tanaman bagi meningkatkan sosio ekonomi pengusaha tanaman getah di Malaysia.

Bidang-bidang penyelidikan utama di Unit Pengurusan Tanaman adalah agronomi, teknologi penuaian lateks, agro-perhutani, integrasi tanaman dan juga mekanisasi.


UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan